Learn More
РЕЗЮМЕПолистимулин-К (ПСК) задържа растежа на корените и намалява броя на кореновите власинки на висшето водно растение Trianea bogotensis. Мембранният потенциал на кореновите клетки е еднакъв при(More)
  • 1