• Publications
  • Influence
Urodzenia pozamałżeńskie w parafii św. Mikołaja w Łące w latach 1664–1914
Artykul poświecono urodzeniom pozamalzenskim w rzymskokatolickiej parafii Łąka na terenie ziemi pszczynskiej (Gorny Śląsk). Badania w oparciu o zachowane parafialneksiegi chrztow objely lataExpand
  • 1