Everett M. Smedley

Learn More
verandert in de achtereenvolgende stadia van wit-lichtgroen-oker. Na 12-39 dagen zijn ze volwassen en vreten een uitgang in den peulwand. Drogen de erwten uit, v66r de rupsen dit stadium hebben bereikt, dan spinnen zij in de peul een cocon. 0ok bestaat de mogelijkheid, dat de rups zich in zoo'n geval naar een andere peul met minder harde erwten begeeft. L a(More)
  • 1