• Publications
  • Influence
Bobână Gheorghe. Explorator neobosit al patrimoniului neamului româmesc
Gheorghe Bobână – Explorator neobosit al patrimoniului neamului românesc: Volum Omagial / Acad, de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Integrare Europeană si Ştiinţe Politice, Bibl. Ştiinţifică Centrală