• Publications
  • Influence
Aportació al coneixement de la flora liquènica del massís de Cadiretes (Girona, NE península Ibèrica)
Aquest es un estudi floristic dels liquens del massis de Cadiretes (Girona) en el qual s'aporten 132 taxons: 125 especies i 7 subespecies. 24 taxons son citats per primera vegada per a la provinciaExpand
Contribució a la flora liquènica de la Garrotxa: líquens dels alzinars madurs
Contribution to the lichen flora of la Garrotxa: lichens from mature holm oak forests The study of five holm oak forests, catalogued as mature, from La Garrotxa county has reported 146 taxa. 71 ofExpand
La Diversitat liquènica de les fagedes olositàniques, i un estudi comparatiu de la diversitat liquènica epifítica dels alzinars i les fagedes de la Garrotxa
S'han estudiat 19 fagedes, distribuides per tota la Garrotxa, i la metodologia utilitzada s'ha basat en l'analisi de la diversitat liquenica total dels indrets seleccionats. El cataleg actual de lesExpand
La diversitat liquènica del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter. Una eina per a l’avaluació d’impactes ambientals
Trabajo presentado en el Seminaris de l'Institut Botanic de Barcelona, celebrado en Barcelona (Espana) el 31 de enero de 2017
La diversitat liquènica del Tossal Gros (Arbeca, les Garrigues, Catalunya). Una aportació a la biota del territori sicòric
Lichen diversity from Tossal Gros (Arbeca, les Garrigues). A contribution to the biota of the sicoric area The study on the lichen diversity of the Tossal Gros (Arbeca, les Garrigues), a hill locatedExpand
Aproximació al coneixement de la flora liquènica i dels fongs liquenícoles dels altiplans i conques centrals de Catalunya: el sector segàrric
L'estudi del sector segarric dels altiplans i conques centrals catalanes, una area poc explorada des d'un punt de vista liquenic, ha aportat un cataleg de 334 taxons, dels quals 301 son fongsExpand