• Publications
  • Influence
Människor i mediedrev : Fanny Duckert a Kim Edgar Karlsen: I medienes søkelys: Eksponering, stress og mestring
Vad hander med enskilda individer nar de blir utsatta for mediernas kritiska och negativa uppmarksamhet? Hur hanterar man att bli fokus i en skandal? Nar rubriker och uppslag i manger basunerar ut ...
Svein Brurås: Kriminaljournalistikens etikk : PFU-uttalelser belyst fra tre moralfilosofiske posisjoner
Recension av avhandlingen Kriminaljournalistikkens etikk. PFU-uttalelser belyst fra tre moralfilosofiske posisjoner,forfattad av Svein Bruras vid Universitetet i Bergen.
Skandalenes Markedsplass : Politikk, Moral og Mediedrev
Politiska skandaler ar i sin moderna form oupplosligt forbundna med nyhetsmedierna. Den har boken riktar ett kritiskt sokarljus mot hur press och TV forvaltar sin definitionsmakt nar politiska ledaExpand
Mediebilder av politikritikk: en analyse av hvordan sentrale nyhetsmedier har dekket Spesialenheten for politisaker 2005-2008
I Mediebilder av politikritikk redogors for hur centrala norska nyhetsmedier rapporterat om Spesialenheten for politisaker (den norska polisens interna organisation for behandling av klagomal rorandeExpand
Politikritikk i nyhetsbildet