Esra Aydin Sunbul

  • Citations Per Year
Learn More
BACKGROUND Previous studies have shown that depression and anxiety were independent risk factors for hypertension. Non-dipper hypertension is associated with higher cardiovascular mortality. The aim of this study was to evaluate the anxiety and depression scores in patients with dipper and non-dipper hypertension. METHODS The study sample consisted of 153(More)
Amaç: Önceki prospektif çalışmalarda depresyonun miyokardiyal enfarktüs ve kardiyovasküler mortalite için bağımsız bir risk faktörü olduğu bildirilmiştir. Anksiyete bozukluklarının da koroner arter hastalığı (KAH) ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Psikolojik faktörler de sigara içme, azalmış fiziksel aktivite, kötü diyet ve tedaviye uyumun azalması gibi(More)
BACKGROUND Obstructive sleep apnea (OSA) is characterized by reductions in breathing amplitude during sleep caused by an obstructed or collapsed upper airway. The neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) has been proposed as a novel biomarker for systemic inflammatory response. The aim of the present study was to evaluate the relationship between NLR and OSA.(More)
Amaç: Sigara bırakmayı düşünen ve bu konuda karar veren kişilere en etkin yaklaşım davranış eğitimi, motivasyonel destek ve farmakolojik tedavinin birlikte uygulanmasıdır. Bu çalışma bir eğitim ve araştırma hastanesi bünyesinde hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniği’nde izlenen yetişkin sigara (nikotin) bağımlılarında nikotin yerine koyma tedavisi (NRT),(More)
BACKGROUND Obstructive sleep apnea (OSA) is characterized by reductions in breathing amplitude during sleep caused by an obstructed or collapsed upper airway. The neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) has been proposed as a novel biomarker for systemic inflammatory response. The aim of the present study was to evaluate the relationship between NLR and OSA.(More)
  • 1