Learn More
Prematüre bebeklerde duktus arteriyozus açıklığı (PDA), bebeğin normal gelişimini ve iyileşme sürecini olumsuz etkiler. prostaglandin inhibitörler iyi sonuçları olan bir konvansiyonel farmakolojik(More)
Amaç: Bu çalışmada postkardiyotomi ventriküler yetmezlik ve kardiyak arrest için yoğun bakım ünitesinde pediyatrik mekanik destek cihaz kullanımının sonuçları değerlendirildi. Ça­lış­ma­pla­nı:­Şubat(More)