Erinc Karatoprak

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
Bu qali,ma, IEEE test standardlarina gore hizlandirilmi, ya,landirma suire,lerini kullanarak, 5 HP lik asenkron elektrik motorunun titre,im sinyalleri tizerine Bayes-Karar verme kuraminin bir uygulamasidir. Bu anlamda algoritma, i,aretlerin standard sapma degerlerini ve onsel olasilik degerlerini kullanarak sinyaleri siniflandiwmakta ve bozuk durumu(More)
  • 1