• Publications
  • Influence
Statuksettomat saamelaiset Paikantumisia saamelaisuuden rajoilla
Akateeminen vaitoskirja, joka Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnansuostumuksella esitetaan julkisesti tarkastettavaksi Lapin yliopiston Fellman-salissa kesakuun 13. paivana 2012 klo 12.Expand