• Publications
  • Influence
Testning med BeSS på svenska gymnasieungdomar utan kända språkliga svårigheter : - ett referensmaterial för bedömning av subtila språkstörningar
Bakgrund: Testmaterialet Bedomning av Subtila Sprakstorningar (BeSS) togs fram for att bedoma subtila sprakliga svarigheter hos bland annat personer med neurodegenerativa sjukdomar. Testet har sedaExpand