• Publications
  • Influence
An optimisation approach for pre-runtime scheduling of tasks and communication in an integrated modular avionic system
TLDR
This paper addresses a pre-runtime multiprocessor scheduling problem for an avionic system with periodic tasks, where each task is beforehand assigned to a processor. Expand
  • 13
  • 2
  • PDF
Analysis of aquaporins from the euryhaline barnacle Balanus improvisus reveals differential expression in response to changes in salinity
Barnacles are sessile macro-invertebrates, found along rocky shores in coastal areas worldwide. The euryhaline bay barnacle Balanus improvisus (Darwin, 1854) (= Amphibalanus improvisus) can tolerateExpand
  • 9
  • PDF
A matheuristic approach to large-scale avionic scheduling
TLDR
This paper considers scheduling of an integrated modular avionic system which from a more general perspective can be seen as a multiprocessor scheduling problem that includes a communication network. Expand
  • 1
Explicit Modelling of Multiple Intervals in a Constraint Generation Procedure for Multiprocessor Scheduling
TLDR
Multiprocessor scheduling is a well studied NP-hard optimisation problem that occurs in variety of forms. Expand
  • 1
Det ideala läromedlet i musik - digitalt? : En studie om läromedel i musik för högstadiet
Studiens syfte ar att studera musiklarares syn pa hogstadiets laromedel i musikamnet; laromedlens fordelar och nackdelar samt vad som anses vara ett ”idealt” laromedel. Studiens teoretiska utgangspExpand
Problem vid tillväxt : i medelstora företag
Det finns bade risker och fordelar med tillvaxt. Foretaget ar sarbart da det hela tiden maste halla sig pa kanten av ravinen for att halla sig langt framme, vilket ar en forutsattning for att kommaExpand
Skrapa försäljningssidor på nätet : Ett ramverk för webskrapningsrobotar
Pa internet finns det idag ett stort utbud av forsaljningswebbsidor dar det hela tiden inkommer nya annonser. Vi ser att det finns ett behov av ett verktyg som overvakar de har webbsidorna dygnet rExpand
Heuristic enhancements of a constraint generation procedure for scheduling of avionic systems
Heuristic enhancements of a constraint generation procedure for scheduling of avionic systems
Prestandaövervakningssystem med självdiagnostik för framdrivningsmaskin av tvåtaktstyp
Underhallsarbetet ombord pa fartyg utfors vanligtvis baserat pa driftstimmar och efter tillverkarens rekommendationer. I denna rapport undersoks for och nackdelar med att overga till ett merExpand
LEAN I BYGGBRANSCHEN : -En studie om hur svenska företag inombyggbranschen arbetar med och resonerar kring Lean.
Ar 2017 befinner sig Sverige i en bostadsbrist och de kommande sju aren finns det ett behov av 600 000 nya bostader. Samtidigt sa ar produktiviteten i byggbranschen lag jamfort med andra tillverkanExpand