• Publications
  • Influence
Case management- Behandlares erfarenheter av arbetet med individer med missbruk och en samtida psykiatrisk diagnos
Case management- Behandlares erfarenheter av arbetet med individer med missbruk och en samtida psykiatrisk diagnos