Elif Ceylan

Learn More
Transposable elements (TEs) account for up to 80% of the wheat genome and are considered one of the main drivers of wheat genome evolution. However, the contribution of TEs to the divergence and evolution of wheat genomes is not fully understood. In this study, we have developed 55 miniature inverted-repeat transposable element (MITE) markers that are based(More)
Özet. Yazılım Kalite Maliyeti ve Hata Yoğunluğu yazılım geliştirme projelerinde etkinlik ve verimlilik ölçümleri için sıklıkla kullanılan yöntemlerdir. Kalite maliyetleri en uygun seviyeye çekilirken hata yoğunluğunun da en az seviyeye indirilmesi yazılım projelerinin başarısı için kritik olan zaman, maliyet, kalite dengesinin kurulması açısından önem(More)
  • 1