• Publications
  • Influence
Akciğer Kanserini Taklit Eden Endobronşial Aktinomikozis: Olgu Sunumu
Pulmoner aktinomikozis genellikle orofarengeal sekresyonlarda bulunan organizmanin aspirasyonu sonucu olusmaktadir. Akcigerde kitle lezyon, pnomonik lezyon ve/veya plevral tutuluma neden olmaklaExpand