Edmee Eijsackers

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
Patients with mild to moderate Alzheimer's disease and normal controls were tested on two retrograde memory tests, one based on public events, and the other querying autobiographical memory. On both tests, patients showed strong decrements as compared to normal controls, pointing to retrograde amnesia. Evidence for a gradient in retrograde amnesia was(More)
In dit artikel beschrijven we de cognitieve training die wij hebben uitgevoerd bij twee patiënten met een associatieve visuele objectagnosie. Deze training was bedoeld om visuele herkenning van voorwerpen te verbeteren door het aanleren van een bewuste visuele analysestrategie naar de kenmerken van een object. De training bestond uit diverse soorten papier-(More)
  • 1