• Publications
  • Influence
A government measure for open digitisation : free software and agile development of public administration services
Presentada per la Comissionada de Tecnologia i innovacio Digital a la la Comissio d’Economia i Hisenda de 19-10-2017
  • 1
  • 1
Codi de pràctiques tecnològiques de l'Ajuntament de Barcelona
Les mencions de responsabilitat s'han basat en els credits facilitats per l'area responsable
Guía de compra pública de TIC del Ayuntamiento de Barcelona
Les mencions de responsabilitat s'han basat en els credits facilitats per l'area responsable
Premi Barcelona Empresa Innovadora en Conciliació i Temps 2017 : bases
Correccio d'errades aprovada pel Comissionat d'Economia Social, Desenvolupament i Consum Local de l'Ajuntament de Barcelona el 31-10-2017
Mesura de govern per a la digitalització oberta : programari lliure i desenvolupament àgil de serveis a l'administració pública
Presentada per la Comissionada de Tecnologia i innovacio Digital a la la Comissio d’Economia i Hisenda de 19-10-2017
Medida de gobierno para la digitalización abierta : software libre y desarrollo ágil de servicios en la Administración pública
Presentada per la Comissionada de Tecnologia i innovacio Digital a la la Comissio d’Economia i Hisenda de 19-10-2017