Ebru T. Cakici

  • Citations Per Year
Learn More
During the 1963-1964 ethnic conflict and 1974 war in Cyprus, many Turkish Cypriots were displaced by Greek Cypriot forces. The psychological condition of Turkish Cypriots after these conflicts has not been studied to the present day. At the time of the Annan Plan Referendum on April 24th 2004, when people on both sides were to decide whether to reunite or(More)
Amaç: Şizofrenide bilişsel bozulmalar şizofreninin değişik belirti alt tipleriyle bağlantılıdır. Paranoid tip şizofrenide bilişsel işlevlerin daha iyi korunduğu öne sürülmüştür. Bu çalışmada, nöropsikolojik ölçümlerin, paranoid şizofreni hastalarını paranoid olmayanlardan ayrıştırıp ayrıştırmadığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntemler: Bu çalışmaya(More)
  • 1