E. Veder-Smit

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Sorry, we do not have enough data to show an influence graph for this author.
Learn More
  • Staatssecretaris voornoemd, E. Veder-Smit, Cursus Geneesmiddelinformatie
  • Pharmaceutisch Weekblad
  • 2005
Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (Stb. I958, 4o8), de artikelen 4, eerste en tweede lid; I5, eerste en derde lid; i8, eerste en tweede lid; 23, vijftiende(More)