• Publications
  • Influence
Sobre Vidaliella gerundensis (Vidal, 1883) del Paleogen de Vallibona (els Ports).
catalaEs confirma l'existencia de Paleogen a Vallibona (els Ports, nord-est de la Peninsula Iberica), tot i que no esta cartografiat per l'IGME. S'estudia la poblacio de l?especie VidaliellaExpand
Primera cita de Mauremys leprosa (Sauropsida: Testudines) a Sant Mateu del Maestrat.
La tortuga de rierol, Mauremys leprosa (Scheigger, 1812), es citada per primer cop a Sant Mateu del Maestrat (el Baix Maestrat). Es fa una primera valoracio de l'estat de la poblacio, que esExpand
Dinàmica poblacional de dos equinoïdeus irregulars de l'Aptià de Cinctorres (conca del Maestrat)
S’estudia la tafonomia i la comunitat d’un jaciment de l’Aptia de Cinctorres (Conca sedimentaria del Maestrat, Serralada Iberica). S’analitza la dinamica poblacional d’ Heteraster oblongu sExpand
Revisió de dues espècies de macrogasteròpodes de l’Eocè de Vallibona (els Ports, Castelló) i consideracions estratigràfiques i paleoambientals
Es revisen i redeterminen dos taxons de gasteropodes provinents del Paleogen continental de Vallibona (els Ports) com a Romanella cf. hopii i Palaeoglandina cf. naudoti, el segon com a possibleExpand
Sobre la descripció d’espècies noves de la classe Echinoidea (Echinodermata) durant el període 2014-2018
catalaEn el camp de la paleontologia el treball de descripcio de les especies que s'han conservat al registre fossil esta molt lluny d'haver conclos. De manera que d'una manera dispersa i arreu delExpand
Espècies fòssils castellonenques
Conulus sanzgarciai sp. nov. (Echinodermata: Echinoidea) de l'Aptià inferior de Coratxà (conca del Maestrat)
catalaDins del projecte general de l'estudi sistematic dels equinoideus de la conca del Maestrat es descriu una especie nova, Conulus sanzgarciai sp. nov., de la familia Conulidae Lambert, 1911.Expand
Marques de depredació sobre Camerogalerus cylindricus (Echinoidea) del Cenomanià de la costa Basco-Cantàbrica
catalaEls forats a les conquilles produits per depredadors perforadors es l'evidencia millor preservada en el registre fossil, i la mes facil de quantificar, de les interrelacions cacador-presa deExpand
...
1
2
3
4
5
...