• Publications
  • Influence
De vitale stad - Netwerk van mensen
Voor veel mensen is een stad de plek om te wonen. Een stad biedt werk, vertier, recreatie en sociale cohesie. Woonruimte en leefruimte dus. Dat is al eeuwen zo. In de toekomst zal een vitale stad nogExpand
Stoffenmanager: een web-based control banding tool
De Stoffenmanager is een control banding tool die bedrijven ondersteunt bij het beheersen van chemische risico’s op de werkplek. Het instrument is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels enExpand
Arbeidsveiligheid van arbeidsongevallen in de sector bouw algemeen van 1998-2009: een vergelijking van de gezondheidseffecten van ongevallen en langdurige blootstelling
Werknemers kunnen op hun werk blootgesteld worden aan verschillende risico’s, zoals blootstelling aan schadelijke stoffen, fysieke belasting en ongevallen. De risico’s van deze verschillendeExpand
Karakterisering van trends in blootstelling naar een gestructureerde benadering op het niveau van branches
Dit artikel beschrijft een benadering om op branche niveau trends in blootstelling aan chemische en biologische agentia te onderzoeken. Hiervoor is de internationale literatuur overExpand
  • 1
Integrale werkplek effecten evaluatie : instrument bij substitutiebeleid
In de recent verschenen beleidsnota 'Strategienota Omgaan met Stoffen' (SOMS) wordt een bedrijfsoverstijgende benadering te komen. Een belangrijke doelstelling van het nieuwe stoffenbeleid is hetExpand
Nieuwe ontwikkelingen in arbeidsgerelateerde chemische gezondheidsrisico's : resultaten van interviews met experts
Doel van dit onderzoek was het inventariseren van nieuwe risico's door blootstelling aan gevaarlijke stoffen in relatie tot vijf typen gezondheidseffecten in Nederland. Nieuwe risico's zijn zowelExpand
...
1
2
...