• Publications
  • Influence
Nurses' preparedness to care for women exposed to Intimate Partner Violence: a quantitative study in primary health care
BackgroundIntimate partner violence (IPV) has a deep impact on women's health. Nurses working in primary health care need to be prepared to identify victims and offer appropriate interventions, sinceExpand
  • 58
  • 5
Cross-Cultural Adaptation of an Intimate Partner Violence Questionnaire
The aim of this study was to describe the translation and the cross-cultural adaptation process of questionnaire about intimate partner violence (IPV). IPV is a serious threat to women’s health.Expand
  • 4
  • 1
To ask, or not to ask: the hesitation process described by district nurses encountering women exposed to intimate partner violence
AIMS AND OBJECTIVES To improve the understanding of district nurses' experiences of encountering women exposed to intimate partner violence. BACKGROUND Intimate partner violence is a public healthExpand
  • 15
Psychometric Testing of an Instrument About Intimate Partner Violence
This study used step-by-step exploratory factor analysis in the framework of confirmatory factor analysis (EFA/CFA) to evaluate the psychometric properties of the translated and culturally adaptedExpand
  • 1
Impact of an educational intervention for district nurses about preparedness to encounter women exposed to intimate partner violence
AIM To evaluate the impact of an educational intervention on the preparedness of district nurses at primary healthcare centres to encounter women exposed to intimate partner violence. Expand
  • 2
Möjligheten att rädda några av dessa kvinnors liv har inte vägts in
Namnet pa Socialstyrelsens vagledning lyder: Hur upptacka valdsutsatthet? Ja, det kan man verkligen fraga sig efter att ha last detta foga vagledande dokument, skriver ett stort antal kritiska debaExpand
  • 1
Om man inte frågar får man inget veta
  • 1