• Publications
  • Influence
Bijwerkingen, handvatten voor de praktijk
TLDR
In dit artikel worden de achtergronden van het ontstaan van bijwerkingen beschreven en gaan the authors in op de wijze waarop de huisarts een indruk kan krijgen voor het oorzakelijk verband tussen het gebruikte geneesmiddel en de mogelijke bIJwerking.
Is het voorschrijven van codeine bij kinderen toegestaan? [antwoord]
TLDR
In de officiele productinformatie van codeine wordt aangegeven dat het middel is toegelaten voor gebruik vanaf de leeftijd van 1 jaar voor de indicatie lichte tot matige pijn, zo nodig vier tot zes maal per dag.
Anorexie tijdens gebruik van selectieve serotonineheropnameremmers
SamenvattingDe diagnose depressie wordt vaak gesteld in de huisartspraktijk. Het merendeel van deze patiënten wordt door de huisarts zelf behandeld, in een kwart van de gevallen medicamenteus. Hoewel
Wat is het mechanisme van xylometazoline-‘verslaving’?
TLDR
Een tweede mechanisme dat een rol speelt bij afhankelijkheid van het gebruik van decongestiva is het optreden van een tachyfylaxie.
Wat zijn de objectieve criteria voor de bijwerkingen van farmaca
Bij de differentiele diagnose nemen bijwerkingen van medicamenten een belangrijke plaats in. Klinische, pathologische en epidemiologische informatie en farmacologische kennis zijn noodzakelijk om een
Kunnen nasale decongestiva schade veroorzaken tijdens een zwangerschap
TLDR
Het gebruik van alfa-adrenerge stoffen samentrekken en een reductie van de uteriene bloedvoorziening geven, hetgeen hypoxie bij de foetus kan veroorzaken.
...
1
2
...