• Publications
  • Influence
UCAM: Urban Climate Assessment and Management : wijkgerichte beoordeling van hitte in de stad
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor stedelijke hitte. Het weer in de stad is een dynamisch micro-meteorologisch systeem. De stedelijke omgeving heeft op veel manieren een invloed op ditExpand