• Publications
  • Influence
Dissolved organic carbon content and leachability of biomass waste biochar for trace metal (Cd, Cu and Pb) speciation modelling
Dissolved organic carbon (DOC) interacts with dissolved trace metal affecting their mobility and bioavailability through the formation of DOC–metal complexes. Several types of biochar (BC) produced...
  • 9
  • 2
The characteristics of BTEX concentration in various types of environment in the Baltic Sea Region, Lithuania
Benzene, toluene, ethylbenzene and xylene (BTEX) form an important group of volatile organic compounds (VOCs) affecting troposphere and posing risk to human health. The article examines the MažeikiaiExpand
  • 10
  • 1
Correction to: Influence of Biochar from Slow Pyrolysis on Dissolved Organic Carbon and Total Dissolved Nitrogen Levels of Urban Storm-Water Runoff
In the original publication, the numbers 289 and 290 were added in Table 1 footnote. The table footnote should read “Flow-rates are shown as the mean value (n = 5) ± standard deviation. USWR urbanExpand
  • 2
Storm Water Pollution in the Urban Environment of Vilnius, Lithuania
Wastewater – it is precipitation on the surface of urban areas and other waters. Wastewater flow rates varies depending on the time of year and weather conditions, and their contamination depends onExpand
  • 5
RESEARCH ON ODOURS EMITTED FROM NON-HAZARDOUS WASTE LANDFILL USING DYNAMIC OLFACTOMETRY
The article analyses the existing research on odour emissions from the passive odour source – municipallandfill for non-hazardous waste. The current research has been carried out in the VilniusExpand
  • 1
Investigation of NO2 Behaviour in the Temperate Continental Climate Road Environment
During an extended period from 2010–2012 ambient air quality researches, concentration of nitrogen dioxide (NO2) in the air was measured applying the passive method. In order to evaluate the spatialExpand
  • 6
DEGALINIŲ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TARŠA SKENDINČIOSIOMIS MEDŽIAGOMIS IR NAFTOS PRODUKTAIS
Straipsnyje pateikiama 19-os degalinių, esancių Vilniaus mieste, pavirsinių nuotekų tyrimų rezultatai 2014–2015 metų laikotarpiu. Mėginiai buvo imami 4 kartus per metus, taikomas tarptautinisExpand
Vilniaus miesto paviršinių nuotekų tarša skendinčiosiomis medžiagomis
Pavirsinės nuotekos – tai ant urbanizuotos teritorijos pavirsiaus patenkantis kritulių ir kitoks vanduo. Pavirsinių nuotekų srautas kinta, priklausomai nuo metų laiko ir meteorologinių sąlygų, o jųExpand
APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA / ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING
Anotacija. Straipsnyje analizuojami tyrimai, susiję su kvapų emisijomis iš pasyvaus kvapo šaltinio – komunalinių nepavojingų atliekų sąvartyno. Tyrimas atliktas Vilniaus apskrities regioniniameExpand
  • 2