• Publications
  • Influence
Postponed germination of Puccinia recondita urediospores deposited on wheat seedlings. II. Infectivity of urediospores after postponed germination
Urediospores ofPuccinia recondita f.sp.tritici were applied to wheat seedlings. Inoculated plants were placed in a growth chamber to expose the spores to dry periods from zero to nine days atExpand
  • 4
  • 1
Postponed germination of Puccinia recondita urediospores deposited on wheat seedlings. I. Ripening and longevity of urediospores with postponed germination
Urediospores ofPuccinia recondita f.sp.tritici were applied to wheat seedlings. Inoculated plants were placed in a growth chamber to expose the spores to dry periods from zero to nine days atExpand
  • 3
Verbeteren van de condities bij bewaring, verpakking en transport: Bepalen van de optimale condities voor verpakken, bewaren en transport van boomkwekerijgewassen (project 3500) : samenvattend
Door het Boomteeltpraktijkonderzoek (BPO) is in opdracht het onderzoek uitgevoerd naar het "Verbeteren van de condities bij bewaring, verpakking en transport". In dit samenvattende eindrapport zijnExpand
Verbeteren van de condities bij bewaring, verpakking en transport: Literatuuronderzoek naar de optimale omstandigheden voor het bewaren, verpakken en transport van boomkwekerijgewassen (project 3500)
Literatuuronderzoek (deel 2) naar de optimale omstandigheden voor het bewaren, verpakken en transport van boomkwekerijgewassen. Door het Boomteeltpraktijkonderzoek (BPO) is in opdracht het onderzoekExpand