• Publications
  • Influence
Türkiye Süne (Eurygaster spp. (Het.:Scutelleridae)) yumurta parazitoidi Trissolcus (Hym.:Scelionidae) türleri 1
2 Neset KILINCER 3 SUMMARY Trissolcus species (Hym.: Scelionidae), parasitoids on the eggs of Sunn pest [Eurygaster spp. (Het.:Scutelleridae )], across Turkiye In this study, the species of the eggExpand
  • 7
Juvenil hormon analogu methoprene'in Pamuk yaprak kurdu [ Spodoptera littoralis Boisd. (Lep.:Noctuidae)]'na etkileri : II. Son dönem larvalara etkileri.
The experiments were carried out under the controlled laboratory conditions of 24±2 °C temperature, %60±5 RH and 14:10 h photoperiod in Ankara University, Agricultural Faculty, Plant ProtectionExpand
Türkiye faydalı faunası için yeni kayıt Trissolcus (Hym.:Scelionidae) türleri.
At the end of this study that carried out in order to determinate of Trissolcus species (Hym.:Scelionidae), the egg parasitoid of sunn pest, Eurygaster spp. (Het.: Scutelleridae), in Turkiye in 1998Expand
  • 2
Juvenil hormon analoğu methoprene'in Pamuk yaprakkurdu [ Spodoptera littoralis Boisd. (Lep.:Noctuidae)]'na etkileri: I. Pupa ve yumurtalara etkiler.
The experiments were carried under the controlled laboratory conditions of 24±2oC temperature, 60±5 RH and 14:10 h photoperiod between 1991-1993 in Ankara University, Agricultural Faculty, PlantExpand
  • 1
Süne ( Eurygaster spp., Het.: Scutelleridae)' nin aynı yumurta paketinin Trissolcus (Hym.: Scelionidae) türleri tarafından parazitlenme durumu
Totally 2493 parasited egg batches of Sunn Pest were collected across Turkey. Two different Trissolcus species were obtained from each of the 76 egg batches. According to the all country, regions andExpand
  • 1
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerilerinin İncelenmesi
Bu calisma egitim fakultesi ogrencilerinin elestirel okuma becerilerini belirlemeyi amaclamaktadir. Bu amac dogrultusunda arastirma nicel verilere dayali genel tarama modelinde bir arastirmadir.Expand
Türkiye’de Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki
In this study one of the important discussions in the economics literature, i.e the relationship between foreign trade and growth is analyzed via Central Bank data. By using quarterly data for theExpand
  • 4
İnsani gelişme endeksi ile büyüme ilişkisi: Pedroni eşbütünleşme örneği
1990 yilindan itibaren her yil yayinlanan Insani Gelisme Raporlari ulkelerin gelismislik duzeylerini hesaplamalarina yardimci olmaktadir. Bu calismada Avrupa Birligine uyelik asamasinda buyuk bir yolExpand
  • 1