• Publications
  • Influence
Relationship between commuting and health outcomes in a cross-sectional population survey in southern Sweden
BackgroundThe need for a mobile workforce inevitably means that the length of the total work day (working and traveling time) will increase, but the health effects of commuting have been surprisinglyExpand
  • 120
  • 11
Groundwater on Zanzibar
  • 5
  • 3
Vad är den svenska modellen? – historieskrivning i den samtida ’tiggeridebatten’
Denna presentation problematiserar den historieskrivning som formedlas genom den pagaende debatten rorande narvaron av tiggande EU-medborgare i svenska stader. Nagot som ar utmarkande for dennaExpand
Beslut och utformning av ersättningsmodeller inom primärvården : en jämförande fallstudie på Västra Götalandsregionen och Region Halland
Beslut och utformning av ersattningsmodeller inom primarvarden : en jamforande fallstudie pa Vastra Gotalandsregionen och Region Halland
Evaluation of strategic stockpoints for UNFPA using a facility location mode
Distribution and warehousing networks of Humanitarian Organizations has proven to be an area where cost reductions and shortened lead times can be achieved. Humanitarian organizations have alsoExpand
”Det är väl som med alla spel”. Medial formgivning av ditt ansvar och din anpassning som ekonomisk aktör
Saval sociologer som etnologer, antropologer och historiker har sedan tio ar pekat pa en social forandring i vasterlanningars identitet, varderingar och levnadsmonster de senaste decennierna. Det hExpand
”Den omedvetna meriten”: en kvantitativ studie om huruvida attraktivitet trots förvarning påverkar bedömning av personegenskaper och anställningslämplighet
The purpose of this study was to describe if judgments of individuals characteristics of warmth (kindness, social skills), characteristics of competence (intelligence, carefulness) and hiringExpand