• Publications
  • Influence
Wetenschap voor beleid of beleid voor wetenschap? Een analyse van 15 jaar politie en justitie onderzoek in België
Wetenschap kan worden omschreven als een methode om kennis te verwerven waarbij hoge eisen worden gesteld aan de methode (Van Schilfgaarde, 1970). Deze eisen zijn: objectiviteit in het onderzoek enExpand
  • 3
  • 1
Evidence-based beleid en praktijk bij de politie in België en Nederland
Er is duidelijk wat mis met de verhouding politie & (sociale) wetenschap. Dat deze relatie steeds problematisch is geweest is niet nieuw. Dat werd reeds bij herhaling door collega’s met verveExpand
Evaluatie van preventie: de triangel van beleidsparadoxen
...
1
2
3
4
5
...