• Publications
  • Influence
Ceratophyllum submersum L. in Nederland
TLDR
Ceratophyllum submersum L.submersum grows in oligohaline to mesohaline waters but not in salt ones, and is fairly common in some parts of the province of Zeeland. Expand
Aantekeningen over de oostelijke begrenzing van het drentse district
Gaan we thans over tot de akkeronkruiden en ruderale planten, voorkomende op plaatsen, waar het plantendek veelvuldig wordt gestoord en waar adventieven moer gelegenheid krijgen zich te vestigen.Expand
Montia fontana in Nederland
MONTIA FONTANA IN NEDERLAND DOOR