• Publications
  • Influence
Att upptäcka en uppfinning : Bioteknologin och den praktiska gränsdragningen mellan uppfinning och upptäckt
Att upptacka en uppfinning : Bioteknologin och den praktiska gransdragningen mellan uppfinning och upptackt
Matematiken som ständigt omger oss : Förskollärarens tankar om arbetet med matematik och läroplanens påverkan på arbetet.
Denna studie syftar till att undersoka forskollarares syn pa matematik och hur de valjer att arbeta med matematiken i vardagen. Syftet ar aven att undersoka ifall den nya laroplanen for forskolan hExpand