We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Sorry, we do not have enough data to show an influence graph for this author.
Learn More
tinere talente recrutate de profesorul Thoma Ionescu, a cărui intuiţie în alegerea colaboratorilor, viitorilor profesori de chirurgie, şefi de şcoală la rândul lor, nu a dat niciodată greş. Născut la 14 mai 1870 în oraşul Bârlad, acest fiu strălucit al pământului Moldovei, a reuşit prin calităţile sale înnăscute, dar mai ales printr-o muncă ordonată şi(More)
  • 1