Drs. J. W. Harting

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Sorry, we do not have enough data to show an influence graph for this author.
Learn More
ten, gelardeerd met citaten uit het Pharmaceutisch Weekblad. De rede van de voorzitter van de NIA, Drs. J. J. R. WOLTERS, (als openingsartikel in dit Pharmaceutisch Weekblad geplaatst) belichtte alle mogelijke aspecten waarmee de industrieapotheker nu en in de toekomst te maken kan krijgen. "lot slot sprak de voorzitter van de KNMP, Drs. J. L. M.(More)
Met de komst van het cimetidine is een nieuwe groep geneesmiddelen, de histamine H2-receptorantagonisten, ter beschikking van de clinicus gekomen. Nieuwe histamine H2-receptorantagonisten als ranitidine zijn in de fase van registratie. Verder vindt klinisch onderzoek plaats met prostaglandine-analogen en de gastrine-receptorantagonist, proglumide. Dit(More)
  • 1