Drs. J. -P. De Man

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
The authors studied thein vitro behaviour of a number of antacids by the method ofvan dop et al. (1976a, b). Their intention was to help the general practitioner in making a medically justified choice of the examined preparations when setting up a therapy with antacids. In navolging vanrigo-onderzoekingen (van dop e.a., 1976a, b) hebben wij het gedrag in(More)
SAMENVATTING De dit jaar haar koperen jubileum vierende Commissie Voorlichting Prijzen Geneesmiddelen is in 1967 naar aanleiding van een suggestie van huisarts Dr. o. J. rlARTMAN te Velp ingesteld op initiatief van de beer J. ztrmlJK, directeur van het toenmalige Algemeen Ziekenfonds Arnhem en Omstreken en de gevestigd apotheker J. axN HOOPEN te Wageningen.(More)
  • 1