Drs. H. R. Schwietert

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Sorry, we do not have enough data to show an influence graph for this author.
Learn More
Het belang van een geneesmiddelenformularium alsmede de problematiek die zich bij de invoering ervan in een ziekenhuis kan voordoen, worden beschreven. Een formularium kan pas goed functioneren wanneer de totale medische staf medewerking verleent. Dit is verwezenlijkt door een procedure op te stellen die via een aantal duidelijk omschreven faseringen moet(More)
I N L E I D I N G In het kader van het onderhavige thema past uiteraard het onderwerp dat betrekking heeft op de invoering van automatiseringstechnieken in de apotheek. Iedereen die te maken heeft met de beleidsbepalingen in de apotheek zal zich bezig moeten houden met de vraag hoe in te spelen op de ontwikkelingen op dit gebied. Dat er aan de invoering(More)
  • 1