Dr. Anton de Craen

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Sorry, we do not have enough data to show an influence graph for this author.
Learn More
Wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van een medicamenteuze behandeling maakt in de regel gebruik van een placebo. Door het gebruik van een placebo kan het onderzoek geblindeerd worden uitgevoerd. Dit houdt in dat zowel de arts/onderzoeker als de patiënt niet weet of hij het farmacon dan wel de placebo toedient/krijgt. In dit artikel beschrijf(More)
  • 1