Dirk Heithecker

  • Citations Per Year
Learn More
* Professor Dr. Marc Gürtler Technical University Braunschweig Department of Finance Abt-Jerusalem-Str. 7 D-38106 Braunschweig Germany Tel.: +49 531 3912895 Fax: 3912899 e-mail: marc.guertler@tu-bs.de ** Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dirk Heithecker Technical University Braunschweig Department of Finance Abt-Jerusalem-Str. 7 D-38106 Braunschweig Germany Tel.: +49 531(More)
  • 1