Dilek Suzan

Learn More
ÖZ Amaç: Bu çalışmada doğuştan aort darlığı olan çocuk hastalarda Ross ve Ross-Konno ameliyatının erken ve orta dönem sonuçları bildirildi. Ça­lış­ma­pla­nı:­Ocak 2011 Aralık 2015 tarihleri arasında(More)
  • 1