• Publications
  • Influence
Sikap dan kemahiran guru prasekolah dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi berasaskan komputer dalam proses pengajaran awal Sains
Usaha mempertingkatkan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran terus dipergiatkan bagi melahirkan generasi muda yang celik komputer dan sentiasa peka dengan perkembangan teknologi