Deniz Kurt

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
Özet. Büyük ölçekli yazılım sistemlerinin regresyon testleri masraflıdır. Kaynak kısıtları sebebiyle genellikle tüm test durumlarını değerlendirmek mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla, hataları mümkün olan en kısa sürede tespit edecek şekilde test durumlarını önceliklendirmek gerekmektedir. Bu çalışmada, test durumlarını önceliklendirmek için geçmişte tespit(More)
  • 1