Deniz Akdur

  • Citations Per Year
Learn More
Özet. Gömülü sistemler gün geçtikçe hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir. Bu sistemlerin performans ve kalite kriterleri diğer yazılım sistemlerinden farklı olduğundan, donanım ve yazılım alt parçalarının birlikte tasarlanmasını, geliştirilmesini ve sınanmasını gerektirir. Bu zorlukla artan karmaşıklığın daha iyi yönetilebilmesi için sıkça(More)
Software-intensive embedded systems have evolved to be essential tools of our lives. To cope with growing complexities in embedded software industry, software modeling and model-driven engineering (MDE) have become popular for design, development and testing of these systems. However, the usage of models in embedded software industry and the relevant(More)
Software-intensive embedded systems shape our world by becoming an essential aspect of our lives. Design, development and testing of software for modern embedded systems have become very complex due to their multiple constraints across different dimensions of performance and quality. To cope with these growing complexities in embedded software industry,(More)
Özetçe. Günümüzde hızla gelişen ve değişen gömülü yazılım istekleri az zamanda çok iş ortaya çıkarma gereği doğurduğundan, “yeniden kullanılabilir” kütüphaneler tasarlayıp bunları en iyi şekilde yapılandırıp kullanmak yazılım geliştirme ve idamesinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Kara, deniz ve hava platformlarında değişik gerek ve isteklere dinamik bir(More)
  • 1