Demet Kalayci

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
Amaç: Bu çalışmada, şizofreni ve şizoaffektif bozuklukta medial prefrontal korteks nörokimyasal metabolit düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya 15 şizofreni (SCH), 15 şizoaffektif bozukluğu (SAD) olan hasta ve 15 sağlıklı kontrol katıldı. Medial prefrontal korteks (mPFC) N-asetil aspartat (NAA), kreatin içeren bileşikler (Cr), kolin(More)
The aim of this study was to investigate proton magnetic resonance spectroscopy metabolite values in the medial prefrontal cortex of individuals with euthymic bipolar disorder. The subjects consisted of 15 patients with euthymic bipolar disorder type I and 15 healthy controls. We performed proton magnetic resonance spectroscopy of the bilateral medial(More)
  • 1