• Publications
  • Influence
Kvalificerade personaloptioner - Utmärkta för de unga företagen?
In 2017, the Parliament of Sweden enacted a new set of rules in the Income Tax Act (sw: Inkomstskattelagen (1999:1229)) regarding the taxation of certain employee stock options (sw:Expand
Sverige och särskild skatt på finanssektorn – ’’Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske’’? - En rättsvetenskaplig studie av särskild beskattning av finanssektorn.
Syftet med denna uppsats har varit att utreda huruvida tva typer av finansiell beskattning ar forenliga med den svenska skatterattens grundprinciper, och om den ena skatten avhjalper den svenskaExpand