Learn More
Prispevek obravnava podnebne tipe v Sloveniji. Izhodisce za podnebno clenitev je Koppenov podnebni sistem, po katerem imamo v Sloveniji tri osnovne podnebne tipe: zmernotoplo vlažno podnebje z vrocim(More)
  • 7