Danijel Komar

  • Citations Per Year
Learn More
Earth departure options such as the location for deployment, aggregation, and crew rendezvous as well as the type of propulsion leveraged for each mission phase effect overall mission performance metrics such as number of critical maneuvers, mass of propellant to achieve departure, and initial mass required in low Earth orbit. This paper identifies and(More)
Cilj: Svrha istraživanja je bila procijeniti kvalitetu života povezanu s oralnim zdravljem (KŽOZ) te utvrditi faktore koji značajno utječu na ispitivanu KŽOZ kod nositelja potpunih proteza starije životne dobi. Ispitanici i metode: Istraživanje, temeljeno na odgovorima iz upitnika, je uključilo ukupno 301 ispitanika, štićenika domova za starije osobe,(More)
  • 1