Daniel Pietruszczak

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
Streszczenie. W artykule przedstawiono przykład modelowania przetwornika pomiarowego oraz rzeczywistego systemu pomiarowego za pomocą rachunku różniczkowo-całkowego ułamkowych rzędów (rachunku ułamkowego). Przedstawiono algorytm wyznaczania tych modeli zapisem ułamkowym oraz porównano ich z modelami opisanymi klasycznymi równaniami różniczkowymi. Badania(More)
  • 1