• Publications
  • Influence
Smurtas bendrojo lavinimo mokykloje: situacija,prevencija ir šalinimo galimybės
Temos aktualumas. Magistriniame darbe atlikta ir pristatyta Kelmės rajono kaimo ir miesto bendrojo lavinimo mokyklų vaikų, patyrusių smurtą, lyginamoji analizė, kadangi pastaruoju metu ypac padaugėjoExpand