• Publications
  • Influence
Omställning till nytt arbete – en studie av Posten Futurum
Posten har som ansvarig arbetsgivare skapat en sarskild organisation, Posten Futurum, for att stodja och hjalpa anstallda som blir overtaliga att fa ett nytt arbete. I denna studie redovisasExpand
  • 1