• Publications
  • Influence
ANALIZA USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA ZAPOSLENIH V SLOVENSKI POLICIJI
V Sloveniji je policija vladna organizacija, ki skrbi za vzdrževanje reda in miru, ter uveljavljanje sprejetih zakonov in predpisov. Na tej podlagi izvaja kot represivni organ mnogo razlicnimi nalog,Expand