• Publications
  • Influence
Onemocnění vyvolaná lidskými herpetickými viry
Humanni herpeticke viry (HHV) patři do celedi Herpesviridae (tab. 1). Jedna se o poměrně velke DNA viry (s průměrem kolem 200 nm) s kubickou symetrii virove kapsidy. HHV jsou ubikviterni, jejichExpand
Kongenitální infekce - současný stav
Mezi kongenitalni zahrnujeme infekce vznikle intrauterinně nebo perinatalně. Předmětem tohoto přehledoveho clanku jsou předevsim ty kongenitalni infekce, ktere maji význam pro klinickou praxi vExpand
Změny ve spektru infekčních onemocnění
Skutecnost, že infektologie patři mezi nejdynamictěji se rozvijejici medicinske obory, se odrazila i ve spektru infekcnich nemoci, se kterými se v soucasne době setkavame. Za poslednich 30 let dosloExpand
Infekční komplikace po poranění zvířaty
K poraněni zviřaty dochazi poměrně casto. Naprosta větsina z nich sice neni hlasena, přesto epidemiologove v Ceske republice eviduji na 2–4 tisice poraněni zviřetem rocně. Při poraněni může být ranaExpand
Jsou komplikace planých neštovic časté
Je uveden soucasný pohled na epidemiologii, patogenezu, klinický obraz, lecbu a prevenci planých nestovic se zvlastnim zaměřenim na možne komplikace, jejich prevenci a lecbu.